دوره های مرتبط
طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 5,200,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره اجرای بهسازی لرزه ای ساختمان های آجری


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره اجرای بهسازی لرزه ای ساختمان های آجری مشخص نشده است!

اجرای بهسازی لرزه ای ساختمان های آجری

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود