طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 4,600,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی (نظارت معماری)


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی (نظارت معماری) مشخص نشده است!

آمادگی آزمون نظام مهندسی (نظارت معماری)

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود