دوره های مرتبط
طول دوره: 80 ساعت
شهریه : 12,000,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

طراحی جامع ساختمان های بتنی (ارائه پاکت محاسبات بتنی)

مدرک پایان دوره: گواهی حضور در دوره

برنامه زمانی دوره طراحی پوسته های بتنی


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره طراحی پوسته های بتنی مشخص نشده است!

طراحی پوسته های بتنی

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود

آنچه خواهید آموخت


از آن جای که یادگیری نرم افزار بدون انجام تمرینات و پروژه های عملی امکان پذیر نمی باشد آموزش این دوره مبتنی بر روش TPH خواهد بود

مباحث دوره به اختصار به شرح زیر می باشد:

طراحی اسکلت بتنی

 • طراحی پوسته های بتنی
  • پیش نیاز طراحی اسکلت بتنی
 • طراحی دستی پیشرفته بتنی شامل
  • طراحی دال
  • طراحی رمپ
  • طراحی پی
  • طراحی دیوار برشی
  • طراحی دیوار حائل
  • طراحی دیافراگم
  • کنترل های آیین نامه ای
 • کنترل آیین نامه ای لرزه ای بتنی
 • ارائه پاکت محاسبات بتنی
  • نرم افزار Etabs & Safe
  • کنترل های آیین نامه ای بتنی
  • تهیه نقشه های اجرایی بتنی