دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف
دوره های مرتبط
طول دوره: 25 ساعت
شهریه : 4,000,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره Digsilent پایه


کد دوره: 3506
روزهای برگزاری:

یک شنبه ها 17 الی 20

سه شنبه ها 17 الی 20

تاریخ شروع: 1396/08/02
4,000,000 ریال

% 0 تخفیف

مهندس آرش مرادی

Digsilent پایه

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

  • آشنایی با محیط نرم افزار
  • رسم دیاگرام تک خطی
  • آشنایی با کتابخانه نرم افزار
  • رفع عیوب و عیب یابی
  • پنل های کاربردی
  • ابزارهای گرافیکی
  • انجام مطالعات پخش بار
  • انجام مطالعات اتصال کوتاه
  • نحوه دریافت خروجی های مختلف
  • پیاده سازی موارد برای یک شبکه نمونه
}
;