دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف
دوره های مرتبط
Revit Architecture
طول دوره: 20 ساعت
شهریه : 2,000,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره متره و برآورد با Quantity Takeoff


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره متره و برآورد با Quantity Takeoff مشخص نشده است!

متره و برآورد با Quantity Takeoff

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود

این نرم افزار محصول دیگری از شرکت Autodesk می باشد که با استفاده از آن می توانید مدل و نقشه های تهیه شده با سایر نرم افزارها را بطور اتوماتیک متره کرده و مقدار مصالح مصرفی و هزینه تقریبی پروژه را محاسبه کنید.

این نرم افزار با نرم افزار Revit در ارتباط بوده و می توانید پروژه ای را که در نرم افزار Revit ایجاد کرده اید را وارد نرم افزار Quantity Takeoff کرده و در مدت زمان کوتاهی آنرا متره کنید.

فرم های متره توسط کاربر مشخص می شود. بنابراین شما می توانید مطابق نیاز خود فرم های متره و نوع اطلاعات را مشخص کنید.

}
;