دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف
دوره های مرتبط
طول دوره: 24 ساعت
شهریه : 3,500,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره HFSS


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره HFSS مشخص نشده است!

HFSS

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود

طول دوره: 24 ساعت
پیشنیاز نرم افزاری: ندارد


همانطور که مي دانيد در فرکانس هاي بالا قوانين طراحي وشبيه سازي بسيار پيچده شده و استفاده از نرم افزاري که بتواند به خوبي تمام ابعاد طراحي را پوشش داده و تنايج معتبري از شبيه سازي را گزارش نمايد بسيار اهميت مي يابد.

نرم افزار HFSS توليد شرکت Ansoft  در طراحي و شبيه سازي انواع آنتن ها، مدارات Microwave ، نحوه Layout و ساخت PCB در مدارات فرکانس بالا و نيز باند X قدرت بسيار زيادي دارد.


Ansoft.jpghfss13home.jpgبا استفاده از اين نرم افزار مي توان به خوبي مدارات فرکانس بالا را شبيه سازي نموده و با ايجاد  شرايط مرزي و شرايط اوليه سيستم، با استناد به نتايج شبيه سازي، سيستم را آناليز نموده و از آن استفاده کرد .
HFSS.jpg


hfss121a.jpg
hfss_iefig1.jpg

}
;