دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف
دوره های مرتبط
طول دوره: 50 ساعت
شهریه : 5,000,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره متره و برآورد اجرايي ابنيه و تهیه صورت وضعیت


کد دوره: 3686
روزهای برگزاری:

چهار شنبه ها 17 الی 21

تاریخ شروع: 1397/01/29
5,000,000 ریال

% 0 تخفیف

مهندس سید مهدی میربد

متره و برآورد اجرايي ابنيه و تهیه صورت وضعیت

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

metre.JPG
}
;