دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف
دوره های مرتبط
طول دوره: 60 ساعت
شهریه : 9,000,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره طراحی دستی سازه های فولادی و بتنی


کد دوره: 3454
روزهای برگزاری:

جمعه ها 8 الی 12

تاریخ شروع: 1396/10/29
9,000,000 ریال

% 10 تخفیف

دکتر پیام قول بیگی

طراحی دستی سازه های فولادی و بتنی

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

                                    سرفصل دوره طراحی دستی

·        معیارهای ستون گذاری و تیرریزی

·        معیارهای انتخاب سیستم باربری ثقلی و جانبی

·        آشنایی با بارگذاری ثقلی و جانبی

·        تحلیل تقریبی و نیمه تقریبی

o                  یک دهم دهانه

o                   پرتال

o                    زیر قاب

o                  ضریب

·        طرح تیر بتن آرمه در یک چشم بهم زدن

o                  خمش

o                   برش

o                  پیچش

·        طرح تیر فولادی در یک چشم بهم زدن   

o              خمش

o                برش

o               پیچش

·        طرح ستون بتن آرمه بدون جداول و نمودارهای Interaction

·        طرح تیر ستون فولادی

·        بارگذاری زلزله

o                    برش پایه      

o               پخش در ارتفاع      

o           پخش در پلان

·        محاسبه مراکز جرم و سختی   

o             کامپیوتری

o                دستی

·        طرح بادبندها 

o                     کشش تنها

o                   کشش و فشار

·        طرح دیوار برشی

·        طرح تیرچه بلوک

·        طرح دال دوطرفه به روش لولای گسیختگی

·        طرح فونداسیون تک

·        طرح فونداسیون نواری

·        تحلیل طیفی سازه چند طبقه   

o                 محاسبه جرم

o                   محاسبه سختی

o                  محاسبه زمان های تناوب اصلی

o                    محاسبه اجرام و سختی های موثر , ضرائب تحریک

o                    محاسبه برش پایه و نیروهای طبقات

·        محاسبه خیز کوتاه و دراز مدت در تیرهای بتن آرمه

·        محاسبه قطع و خم 

o                تقریبی

o                 دقیق  

·        محاسبه اتصالات

o                    نبشی جان

o                 نبشی نشیمن

o                   نشیمن تقویت شده

o                    صلب

o                  گست پلیت

o                     بیس پلیت

 

}
;