دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف
دوره های مرتبط
طول دوره: 33 ساعت
شهریه : 3,000,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره AutoCAD 3D


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره AutoCAD 3D مشخص نشده است!

AutoCAD 3D

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود

سر فصل AutoCAD 3D

• ساختار فايل DWG – دستگاه مختلف WCS و UCS

• دستورات مربوط به نمايش و ايجاد و ويرايش UCS

• دستورات مربوط به تغيير موقعيت در راستاي دوربين Auto cad

• فيلترهاي مختصاتي و كار برد آن

• مفهوم انواع مدل سازي سه بعدي شامل انواع Solid Modeling , Mesh Modeling , Wire Frame

• كاربرد Shade Mode در نمايش اشياء سه بعدي

• دستورات ترسيمي اجسام سه بعدي ، دستورات ويرايشي اجسام سه بعدي

• بحث چاپ شامل مروري بر فضاهاي Paper و Model – تعاريف Iayout, Page Setup, View port و روش اعمال مقياس نقشه

• دستورات ايجاد نماهاي لازم اجسام سه بعدي شامل Solprof, Soldraw, Sol view

• مفهوم Block ، طريقه ايجاد ، ويرايش و Insert كردن آن در نقشه

• مفهوم External Reference و طريقه Insert كردن آن در نقشه

• دستورات Rmat, Light, Render و كاربرد آنها در ارائه تصاوير واقعي از اجسام

}
;