دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف
دوره های مرتبط
طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 3,200,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره تحلیل اقتصادی با Comfar


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره تحلیل اقتصادی با Comfar مشخص نشده است!

تحلیل اقتصادی با Comfar

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود

سرفصل های دوره آموزشی

عنوان کامل دوره:    ارزيابي اقتصادي پروژه ها در Comfar

مدت آموزش به ساعت : 30 

پیش نیاز: ندارد

سطوح یادگیری:    آشنایی: به معنی داشتن اطلاعات مقدماتی/    شناسایی: داشتن اطلاعات کامل/    اصول: دانستن مبانی  نظری/    توانایی: انجام

سرفصل های آموزشی:

 

1-   آشنایی با طرح توجيهي و فرمت استاندارد آن و مفاهيم اوليه اقتصاد

2-   آشنایی با اقتصاد مهندسي، تعاريف مالي و حسابداري

3-   آشنايي با شاخص هاي مالي ، صورت سود و زيان ، گردش وجوه نقد و ترازنامه

4-   معرفي نرم افزار Comfar و تشريح ورود اطلاعات اوليه به نرم افزار

5-   گزارش گيري از نرم افزار Comfar

6-   حل يك مثال كامل با  استفاده از تمامي ابزارهاي نرم افزار Comfar

7-   تحليل نمودارهاي خروجي نرم افزار Comfar بر اساس اصول اقتصاد مهندسي

8-   معرفي و تشريح خطاهاي نرم افزار Comfar

9-   آشنايي با فرمت تهيه بودجه براي شركتهاي توليدي و خدماتي

10-                      آشنايي با نحوه تعريف مراكز هزينه و اولويت بندي آنها

11-                      آشنايي با تسهيم هزينه و مبناي تسهيم هزينه ها در مراكز هزينه خدماتي

12-                      آشنايي با نحوه محاسبه بهاي تمام شده

اهداف دوره: پس از گذراندن این دوره دانشبر قادر به انجام موارد زیر می باشد:

پس از گذراندن این دوره دانشجو می تواند برای انواع شرکت های تولیدی و يا خدامتي با استفاده از نرم افزار Comfar طرح توجيهي تهيه نمايد.

ادامه ( دوره بعدی) :

روش ارزیابی:  نظری % ........    عملی : % 100

روش ارایه محتوی:

تئوری ، عملی ، حل مسئله

پیشنهاد به شرکت کنندگان: شرکت کنندگان می توانند پس از گذراندن این دوره، در دوره های كنترل پروژه با P6 و يا MSP شرکت کنند.

 

}
;