دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف
دوره های مرتبط
طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 4,000,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره شبکه های عصبی و الگوریتم های جستجو گر با نرم افزار MATLAB


کد دوره: 3457
روزهای برگزاری:

چهار شنبه ها 17 الی 20

تاریخ شروع: 1396/08/03
4,000,000 ریال

% 5 تخفیف

دکتر آوید آوخ

شبکه های عصبی و الگوریتم های جستجو گر با نرم افزار MATLAB

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}
;