دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف
دوره های مرتبط
طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 4,000,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره PIPESIM


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره PIPESIM مشخص نشده است!

PIPESIM

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود

اين نرم افزار قادر است خطوط لوله بلند بالادست كه معمولا دو فازي هستند را در حالت پايا شبيه سازي كند. اين شبيه سازي شامل مشخص كردن پارامترهاي مثل: تعيين افت فشار خط لوله به ازاء يك سايز مشخص خط يا تعيين سايز خط به ازاء افت فشار معين و... مي باشد.


سر فصلهاي نرم افزار

تعيين فشار ابتداي خط به ازاء يك دبي مشخص

تعيين دماي سيال خروجي از خط

شبيه سازي ستون چاه توليدي نفت و گاز

سايز كردن Tubing  درون چاهي

مشخص كردن سرعت خوردگي در خطوطلوله نفت و گاز و ستون چاه

مدلسازي شبكه خطوط لوله

شبيه سازي GAS LIFT  در ستون چاه

مشخص كردن نقطه عملكرد چاه و تعيين فشار كف چاهي

تعيين inflow performance relationship

}
;