دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف
طول دوره: 24 ساعت
شهریه : 5,000,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره آزمون پایه 3 محاسبات (بارگذاری و زلزله)


کد دوره: 3473
روزهای برگزاری:

یک شنبه ها 17 الی 21

تاریخ شروع: 1396/09/26
5,000,000 ریال

% 0 تخفیف

دکتر حسین عموشاهی

آزمون پایه 3 محاسبات (بارگذاری و زلزله)

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}
;