دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف
دوره های مرتبط
طول دوره: 40 ساعت
شهریه : 4,500,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره Plaxis 3D


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره Plaxis 3D مشخص نشده است!

Plaxis 3D

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود

عنوان دوره

PLAXIS-3D (سه بعدی)

دروه جامع مدلسازی عددی در مهندسی ژئوتکنیک با استفاده از نرم افزارهای PLAXIS-2D Tunnel&Foundation به همراه مثال‌های کاربردی

مدت دوره: 40 ساعت    گروه دوره: مهندسی ژئوتکنیک و معدن

معرفی دوره و اهداف آن

در این دوره هدف بیان مبانی و اصول مقدماتی مدلسازی با نرم افزارهای سه بعدی مجموعه PLAXIS به نام‌های PLAXIS-3D Tunnel و PLAXIS-3D Foundation است. نرم افزار PLAXIS-3D Tunnel یک برنامه سه بعدی اجزا محدود است که برای تحلیل تغییر شکل و پایداری در پروژه‌های حفریات زیرزمینی به ویژه تونل‌ها و همچنین در شیروانی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. نرم افزار PLAXIS-3D Foundation نیز یک نرم افزار سه بعدی اجزا محدود است که برای تحلیل مسائل پی‌سازی در محیط‌های خاکی و بررسی اندرکنش بین پی و خاک مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این دوره شرکت کنندگان با روند اصولی در مدلسازی یک مسئله ژئوتکنیکی طراحی حفریات زیرزمینی یا پی با این نرم افزارها آشنا شده و قادر خواهند بود یک مدل تحلیل استاتیکی را ساخته و حل نمایند.

سر فصل‌های محتوای دوره

*بیان اصول کلی در مدلسازی سه بعدی مسائل ژئوتکنیکی

*مزایای تحلیل دو بعدی نسبت به سه بعدی

*معرفی نرم افزار PLAXIS-3D Tunnel

*آشنایی با محیط برنامه

معرفی ابزار هندسه و نحوه رسم هندسه مدل

معرفی المان‌های سازه‌ای موجود در نرم افزار (ویژگی‌ها، زمینه‌های کاربردی و خواص متناظر)

معرفی شرایط مرزی و بارگذاری‌های مختلف

تخصیص مصالح (لایه‌های خاک و المان‌های سازه‌ای)

اصول مش‌بندی و بهینه‌سازی ابعاد مش

تامین شرایط اولیه (تنش موثر و فشار منفذی)

*بیان اصول محاسبات در نرم افزار

کلیاتی از روش حل غیر خطی FEM

بیان الگوریتم حل (نموی و تکراری) در نرم افزار

معرفی کامل پنجره محاسبات نرم افزار

*مسائل کاربردی و بیان اصول مدلسازی، برآورد خواص ورودی و تفسیر خروجی‌های مسائل

برآورد میزان نشست و ظرفیت باربری پی منفرد و گسترده

بررسی پایداری شیروانی با خاک مسلح شده

بررسی پایداری شیروانی با دیوار وزنی

پایدارسازی گود با عناصر فشاری و سپرکوبی

شبیه‌سازی اجرای تونل با TBM و برآورد حداقل فشار جبهه کار

شبیه‌سازی پیشروی TBM نصب سگمنت و اعمال فشار جبهه کار

شبیه‌سازی تونلزنی NATM و حفاری مرحله‌ای و برآورد نشست

*معرفی نرم افزار PLAXIS-3D Foundation

*آشنایی با محیط نرم افزار

معرفی ابزارهای هندسه و نحوه رسم هندسه مدل

معرفی المان‌های سازه‌ای موجود در نرم افزار (ویژگی‌ها، زمینه‌های کاربردی و خواص متناظر)

معرفی شرایط مرزی و بارگذاری‌های مختلف

تخصیص مصالح (لایه‌های خاک و المان‌های سازه‌ای)

اصول مش‌بندی و بهینه‌سازی ابعاد مش

تامین شرایط اولیه (تنش موثر و فشار منفذی)

*بیان اصول محاسبات در نرم افزار

معرفی کامل پنجره محاسبات نرم افزار

*مسائل کاربردی و بیان اصول مدلسازی، برآورد خواص ورودی و تفسیر خروجی‌های مسائل

مدلسازی پی گسترده با هندسه‌های مختلف و برآورد میزان نشست تحت بارهای متمرکز و گسترده

ظرفیت باربری تک شمع و رسم منحنی بار-جابجایی تحت بارهای جانبی و کششی

اصول ساخت سطوح شیبدار و لایه‌بندی غیر افقی در نرم افزار

ساخت خاکریز و برآورد میزان نشست تحکیم تحت بار گسترده

بررسی میزان نشست گروه شمع

حفر گود و پایدارسازی با سپر کوبی و عناصر فشاری

مدلسازی گروه ستون سنگی و بررسی تاثیر آن بر میزان نشست پی‌های سطحی

 

 

}
;