دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف
طول دوره: 5 ساعت
شهریه : 1,200,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره کارگاه یکروزه نور، متریال و رندرگیری با نرم افزار Revit 2017


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره کارگاه یکروزه نور، متریال و رندرگیری با نرم افزار Revit 2017 مشخص نشده است!

کارگاه یکروزه نور، متریال و رندرگیری با نرم افزار Revit 2017

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود

}
;