دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف
طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 3,500,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره SAP


کد دوره: 3422
روزهای برگزاری:

جمعه ها 17 الی 20

تاریخ شروع: 1396/09/24
3,500,000 ریال

% 0 تخفیف

مهندس مهدی ترابی

SAP

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

 

مدل سازی عمومی ساز ها( خرپاها- سازه های عمومی)

                ایجاد شبکه

 تعریف خواص مصالح(بتنی و فلزی)

 تعریف سطح مقطع مصالح(بتنی و فلزی)

تعریف سقف های تیرچه بلوک و دال

ترسیم سازه و شناخت ابزار ترسیم(بتنی و فلزی)

 تعریف الگوی بارگذاری(بتنی و فلزی)

 ایجاد حالات بارگذاری

 ایجاد ترکیبات طراحی

 تعریف درصد مشارکت بارهای ثقلی

 اختصاص نواحی صلب انتهایی

 اختصاص قیود تکیه گاهی

اختصاص دیافراگم صلب در طبقات

اعمال  بارگذاری

 تنظیم پارامترهای طراحی در سازه ها(بتنی و فلزی)

 آنالیز سازه و مشاهده نتایج(بتنی و فلزی)

 طراحی سازه (بتنی و فلزی)

مدل دیوارهای برشی

مدل سازي المانهای Shell

مدل سازي ديوارهاي حائل بتني

مدل سازي سيلوها

تحليل بار کمانش در ستونها

مدل مخازن جدار نازک

مدل سازي المانهاي Asolid- Solid-Plane

تعیین خیز صفحات

تحلیل بار متحرک

}
;