دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف
دوره های مرتبط
طول دوره: 150 ساعت
شهریه : 22,500,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ETABS & SAFE

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره طراحی جامع ساختمان های فولادی


کد دوره: 4088
روزهای برگزاری:

شنبه ها 16 الی 19

پنج شنبه ها 16 الی 19

تاریخ شروع: 1397/11/13
22,500,000 ریال
مهندس حسین معتمدی

طراحی جامع ساختمان های فولادی

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

آنچه خواهید آموخت


از آن جای که یادگیری نرم افزار بدون انجام تمرینات و پروژه های عملی امکان پذیر نمی باشد آموزش این دوره مبتنی بر روش TPH خواهد بود

مباحث دوره به اختصار به شرح زیر می باشد:
 1. طراحی دستی اعضا اسکلت فولادی شامل
  • طراحی تیر
  • طراحی ستون
  • طراحی بادبند
 2. طراحی دستی اتصالات(جوشی و پیچی)
  • طراحی اجزا اتصال وتعیین اثرات نیروهای متمرکز
  • طراحی اتصال جوشی
  • طراحی اتصال پیچی
 3. بارگذاری
  • بارگذاری ثقلی
  • بارگذاری لرزه ای
  • طراحی لرزه ای فولادی
 4. ارائه پاکت محاسبات فولادی
  • نرم افزار Etabs & Safe
  • کنترل های آیین نامه ای
  • تهیه نقشه های اجرایی فولادی
}
;