دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف
دوره های مرتبط
طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 3,200,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره کنترل پروژه با MSP


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره کنترل پروژه با MSP مشخص نشده است!

کنترل پروژه با MSP

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود

اهداف دوره

• هدف از برگزاری اين دوره تربيت متخصصينی است که توانايی کاربرد ، اجرا و پياده سازی تکنيکهای مديريت و کنترل پروژه در نرم افزار MS-Project  را به خوبی دارا باشند . شرايط شرکت کنند گان : • دانشجويان و کارشناسان مهندسی صنايع ،عمران ، مديريت و ... • آشنايی با مجموعه MS-Office • کارشناسان تحليل پروژه ، مهندسين ناظر و کارشناسان تيم های کنترل پروژه قابليت هاي اکتسابي بعد از شرکت در دوره : • دانش آموختگان اين دوره ضمن يادگيری نرم افزار MS-Project  قادر خواهند بود تا با بهره گيری از نرم افزاريادشده به طراحی ، نظارت و پياده سازی پروژه های مختلف براساس روشهای علمی و منطبق با استانداردهای بين المللی اقدام نموده و پيچيده ترين پروژه های صنعتی ، خدماتی و . . . را مديريت و نظارت نمايند .


سرفصل های دوره آموزشی

عنوان کامل دوره: کنترل پروژه با MSP

مدت آموزش به ساعت:     30

پیش نیاز: ندارد

سطوح یادگیری:    آشنایی: به معنی داشتن اطلاعات مقدماتی/    شناسایی: داشتن اطلاعات کامل/    اصول: دانستن مبانی  نظری/    توانایی: انجام

سرفصل های آموزشی:

1-   آشنایی با محیط اولیه MSP و شناسایی نمودار گانت و نحوه ی ترسیم آن

2-   آشنايي با انواع فعاليتها نظير Recurring task, level of effort, milestone,…

3-   آشنایی با تعریف پروژه های مختلف و   WBS و فعالیتها

4-   آشنایی با تغییر تقویم محیط و ساخت انواع تقویم و تعیین تعطیلات رسمی و ...

5-   آشنایی با انواع روابط بین فعالیت ها و ایجاد روابط ، مفاهیم مسیر بحرانی و مسیر شناوري

6-   آشنایی با فرمول نویسی و ایجاد فیلد های اختصاصی

7-   آشنایی با نحوه تغییر محیط و فرمت بندی فعالیت ها

8-   شناسایی منابع و تخصیص انواع منابع به فعالیت ها و تنظیم هزینه و ...

9-   آشنايي با اصول تسطیح منابع و تعيين مقدار بهينه منابع در پروژه هاي مختلف

10-                      شناسایی مفهوم Baseline  و اضافه نمودن به جدول فعاليتها

11-                      شناسایی پیگیری پیشرفت پروژه و مشاهده تاخیرات و ضرر و زیان

12-  آشنایی با مفهوم وزن و پیشرفت های مبتنی بر وزن و ترسیم نمودارهای برنامه ای و واقعي و وزني

13-  آشنايي با آناليز PERT

14-  آشنایی و تحليل گزارشات مالی و  ارزش کسب شده و ...

اهداف دوره: پس از گذراندن این دوره دانشبر قادر به انجام موارد زیر می باشد:

 

زمانبندی و تعیین هزینه واقعي و برنامه پروژه- پیشرفت برنامه ای و واقعي و وزني و مقايسه آنها ايجاد گزارشات تحليلي در پروژه

 

ادامه ( دوره بعدی):

روش ارزیابی:  نظری % ........    عملی : % 100

روش ارایه محتوی:

  تدریس ، تمرین ، پروژه

پیشنهاد به شرکت کنندگان: بهتر است دانشجویان همزمان با این دوره ، دوره Excel مهندسی را بگذرانند.                                  بعد از این دوره نیز می توان در دوره p6   شرکت کرد.


}
;