دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف
طول دوره: 50 ساعت
شهریه : 5,000,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره Civil 3D


کد دوره: 3539
روزهای برگزاری:

جمعه ها 16 الی 20

تاریخ شروع: 1396/10/01
5,000,000 ریال

% 0 تخفیف

مهندس محمد سقایی زاده

Civil 3D

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

عنوان 
   توانایی ورود به محیط برنامه و مدیریت فایل  
           
   توانایی کار با دستورات  نقاط Points   
           
   توانایی کار با دستورات سطح - توپوگرافی Surfaces  
           
   توانایی کار با دستورات مسیر Alignments  
           
   توانایی کار با دستورات  مقاطع عرضی  Sample Line  
           
   توانایی کار با دستورات نمایش مقاطع عرضی Section View  
           
   توانایی کار با دستورات پروفیل طولی و خط پروژه Profiles  
           
   توانایی کار با دستورات نیمرخ عرضی مسیر  Assemblies  
           
   توانایی کار با دستورات مدل سه بعدی مسیر  Corridor  
}
;