دوره های مرتبط
طول دوره: 28 ساعت
شهریه : 5,000,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

Matlab پایه

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره شبکه های عصبی و الگوریتم های جستجو گر با نرم افزار MATLAB


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره شبکه های عصبی و الگوریتم های جستجو گر با نرم افزار MATLAB مشخص نشده است!

شبکه های عصبی و الگوریتم های جستجو گر با نرم افزار MATLAB

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود