طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 5,200,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره اسکیس و راندو


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره اسکیس و راندو مشخص نشده است!

اسکیس و راندو

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود

  1. مبانی:

-         شناخت ابزارها و تمرینهای تکنیکی با ابزارهای مختلف

-         تعاریف و مبانی نظری اسکیس

-         انواع خط و ارزش خطی

-         بافت و هاشور

 

  1. اسکیس و راندو

-         مصالح

-         درخت و گیاه

-         پرسوناژ

-         فونت

 

  1. اسکیس و پرسپکتیو دست آزاد

-        شناخت انواع ترسیمات(دسته بندی کلی)

-        ترسیمهای دوبعدی( نماها وبرشها) و سایه در نما

-        ترسیمهای سه بعدی موازی و کاربرد آنها

-        پرسپکتیوهای مرکزی (یک نقطه ای و دو نقطه ای و ...)

  1. راندوی رنگی

-        تمرینات پایه با ماژیک

-        آسمان

-        راندوی پرسپکتیو و کروکی

-        راندوی پلان، سایت پلان ، نما و برش