دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف
دوره های مرتبط
طول دوره: 50 ساعت
شهریه : 5,800,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره متره و برآورد اجرايي ابنيه و تهیه صورت وضعیت


کد دوره: 3777
روزهای برگزاری:

پنج شنبه ها 16 الی 20

تاریخ شروع: 1397/04/14
5,800,000 ریال
مهندس سید مهدی میربد

متره و برآورد اجرايي ابنيه و تهیه صورت وضعیت

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

آنچه خواهید آموخت


از آن جای که یادگیری نرم افزار بدون انجام تمرینات و پروژه های عملی امکان پذیر نمی باشد آموزش این دوره مبتنی بر روش TPH خواهد بود

مباحث دوره به اختصار به شرح زیر می باشد:
  • انواع روش های متره و برآورد ریالی ، قبل از شروع و حین انجام پروژه
  • آشنایی با نحوه تنظیم صورتجلسات و دستور کارها
  • تهیه صورت وضعیت های مالی موقت و قطعی
  • ارائه آیتم های فهرست بها به صورت مصور
  • ما به التفاوت مصالح و تعدیل نرخ ارز
  • محاسبه تعدیل
  • نسبتهای تقریبی مفید در کارهای ساختمانی
اهداف دوره
  • تهیه انواع صورتجلسات ، صورت وضعیتهای موقت و قطعی
  • آشنایی با محاسبه تعدیل آحاد بهای پیمان مابه التفاوت مصالح تعدیل نرخ ارز
  • آشنایی به روال کار مالی و انطباق عملیات ساختمانی بر آیتمهای مالی در پروژه های عمرانی دولتی
}
;