دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف
دوره های مرتبط
طول دوره: 40 ساعت
شهریه : 4,600,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره VCP-VMWare Certified Professional


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره VCP-VMWare Certified Professional مشخص نشده است!

VCP-VMWare Certified Professional

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود

پیش نیاز دوره : تسلط بر TCP/IP و سرویس های تحت آن .

در ایـن دوره افـراد با  یکـی از قویتـرین سرویـس های مجـازی سـازی بنـام VSphere  آشنا می شونـد. پس  از اتمام این دوره افـراد می تواننـد تمامی سرورهای شبکـه خود را در محیط مجازی داشته باشند. در  این صورت سرویس های شبکه نه  تنها از لحاظ کیفی دچار مشکل نمی شود ، بلکـه مواردی مثـل بـرقراری امنیـت ، مدیریت متمرکز ، صرفه جویـی در هزینه ، در دسترس بودن همیشگی سرویس ها و ... را در پـی خواهند داشت .

 
}
;