دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف
طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 4,600,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی (نظارت معماری)


کد دوره: 3857
روزهای برگزاری:

پنج شنبه ها 16 الی 20

تاریخ شروع: 1397/05/04
4,600,000 ریال
دکتر عبدالرضا پورهمایون

آمادگی آزمون نظام مهندسی (نظارت معماری)

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}
;