دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف
دوره های مرتبط
طول دوره: 36 ساعت
شهریه : 4,600,000 ریال
نوع آموزش: تئوری
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره بازرسی جوش


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره بازرسی جوش مشخص نشده است!

بازرسی جوش

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود

  • درباره
  • آنچه خواهید آموخت
  • نمونه کارها
  • پشتیبانی
سر فصل های دوره جوشکاری مقدماتی
1(تعاریف اصطلاحات ومعرفی کدهاو استانداردهادرجوشکاری -
2(ایمنی درجوش ومراحل بررسی
3(آشنایی بادستگاه هاوتجهیزات جوشکاری
4(آشنایی بافرایندهای جوشکاری وبرشکاری
5( آشنایی باالکترودها و پرکننده های فلزجوش
6(آشنایی با طرح های اتصال – نمادها وعلایم جوش
7(معرفی عیوب جوش - ناپیوستگی هاومعیارهای پذیرش
8(آشنایی بامراحل بازرسی درجوشکاری
9(ویژگی ها و وظایف بازرس جوش
11 (آشنایی با دستورالعمل های موردنیازبازرسی جوش
11 (کنترل کیفیت درجوشکاری
12 (آشنایی باتست ها وآزمایشهای مخرب وغیرمخرب
}
;