برنامه زمانی دوره تحلیل غیر خطی با PERFORM 3D
طول دوره:
30 ساعت
شهریه:
35,000,000 ریال
نوع آموزش:
TPH
پیش نیاز:
ندارد
مدرک پایان دوره:
تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی:
گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای
تحلیل غیر خطی با PERFORM 3D

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود

روز

Perform 3D

CSI Perform 3D برنامه‌ا‌ی خاص با تمرکز ویژه روی طراحی مقاوم لرزه‌ای است. با استفاده از این برنامه می‌توان سازه‌های پیچیده‌ شامل سازه‌های با دیوار برشی را به صورت غیر خطی و بر اساس حالت های حدی مختلف مقاومت و تغییر شکل، تحلیل کرد. هندسه‌ی مدل را می‌توان از برنامه‌ی SAP2000 یا ETABS بازخوانی کرد. در برنامه‌ از انواع مختلفی از المان‌ها شامل: تیرها، مهاربندها، دیوارهای برشی(با بازشو)، دال کف، میراگرها و جداساز‌ها می‌توان استفاده کرد. تحلیل‌های غیر خطی می‌توانند به صورت استاتیکی و یا دینامیکی روی یک مدل انجام شوند. بارها می‌توانند در مراحل متفاوت بر سازه اعمال گردند. به عنوان مثال، بار دینامیکی زلزله می‌تواند پس از بار استاتیکی غیر خطی وارد شود. این برنامه قابلیت‌های قدرتمندی برای طراحی بر اساس عملکرد داشته و می‌تواند نسبت های ظرفیت‌ نیاز را برای تمام اجزاء و برای حالت‌های حدی محاسبه کند. ارزیابی عملکرد بر اساس ATC-40، FEMA-356 و ATC-440 به صورت خودکار انجام می‌شود. خروجی‌های برنامه شامل نسبت ظرفیت/ نیاز، نمودارهای غیر خطی استاتیکی، نمایش‌های بالانس انرژی، اشکال مودی، هندسه‌ی تغییر شکل یافته و پاسخ های نیرو و تغییر مکان تاریخچه زمانی هستند.

قابلیت های کلیدی نرم افزار CSI Perform 3D:

مدلسازی

 • بازخوانی هندسه‌ مدل از برنامه‌ی SAP 2000 و ETABS
 • امکان مدلسازی با هر تعداد المان
 • المان‌های خطی و غیر خطی
 • سهولت استفاده از محیط گرافیکی برنامه
 • المان‌های تیر، ستون و مهاربند
 • لینک‌های برشی و Panel Zone
 • دیوارهای برشی پیچیده با بازشو
 • گسیختگی اتصالات
 • دال کف
 • میراگرهای سیال
 • جداسازهای اصطکاکی
 • مفاصل پلاستیک با اندرکنش PMM
 • اثرات P-Delta

تحلیل غیرخطی:

 • تحلیل استاتیکی غیر خطی سه بعدی (Pushover)
 • تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی سه بعدی
 • استفاده از مقاطع مسلح به الیاف برای مصالح مختلف
 • تعیین ظرفیت‌های غیر خطی بر اساس تغییر شکل و یا مقاومت
 • انجام تحلیل دینامیکی غیر خطی پس از تحلیل استاتیکی غیر خطی
 • در نظر گرفتن تحلیل استاتیکی غیر خطی چرخه‌ای

تحلیل خودکار:

 • در نظر گرفتن رابطه‌ی نیرو- تغییر مکان سه خطی
 • در نظر گرفتن کاهش سختی تحت بارهای چرخه‌ای
 • محاسبه‌ی اتلاف انرژی
 • تحلیل P-Delta
 • بارگذاری ناشی از زلزله‌های مختلف
 • امکان تغییر مقاومت اعضا بدون تغییر مدل
 • موتور تحلیل کارا برای سازه‌های بزرگ

عملکرد بر اساس ارزیابی:

 • تحلیل استاتیکی غیر خطی بر اساس ATC-40، FEMA-356 و ATC-440
 • حالت‌های حدی بر اساس تغییر شکل، مقاومت و یا تغییر شکل نسبی
 • نسبتهای ظرفیت/‌ نیاز
 • محاسبه‌ی نسبت‌های ظرفیت/ نیاز برای زلزله‌های متعدد
 • محاسبه‌ی ظرفیت‌های تغییر شکل یا مقاومت برای انواع المانها
 • محاسبه‌ی بالانس انرژی برای افت انرژی

خروجی‌ها:

 • ترسیم نمودارهای رنگی نسبتهای ظرفیت / نیاز
 • نمودارهای پاسخ برای ATC-40، FEMA-356 و ATC-440
 • نتایج تاریخچه زمانی مربوط به تغییر شکل، تغییر شکل نسبی و نیروها
 • نمایش تاریخچه زمانی پاسخ نیروها برای گروهی از المانها
 • نمودارهای برش و خمش
 • نمایش نیرو برای گروهی از المانها
 • نمایش هندسه‌ی تغییر شکل یافته به صورت متحرک
 • نمایش اشکال مودی به صورت متحرک
 • نمودارهای چرخه‌ی هیستریزیس
 • نمودارهای بالانس انرژی

محیط Perform 3D
تماس با ما

03136292828(10 خط)

شماره های داخلی

ثبت نام12 الی 14

حسابداری16

برنامه ریزی آموزش11

انتشارات17

دفتر فنی20

انجام پروژه22

روابط عمومی24

اصفهان - بلوار ملت - حدفاصل پل آذر و سی و سه پل - جنب خانه کنتاکی - مجتمع آموزشی مهرگان