بازار کار و استعدادها

همیشه افرادی وجود دارند که توانایی آنها بیشتر از سایرین بوده و با داشتن پشتکار و استعداد ، مسیر افزایش توانایی را پیموده اند. با به کار گیری این افراد علاوه بر اشتغال زایی ، باعث افزایش بهره وری صنعت خواهد شد.

مجتمع آموزشی مهرگان ، با توجه به اینکه آموزش دهنده دوره های تخصصی و علوم روز نرم افزاری در شاخه های مختلف مهندسی می باشد و با فارغ التحصیلان و دانشجویان رشته های مهندسی سر و کار دارد از این رو به بهترین دانشجویان اجازه وارد کردن اطلاعات خود در صفحه بازار کار داده می شود تا شرکتهای متقاضی نیروی کار بتوانند با اطمینان کامل نیروی کار خود را از بین این افراد انتخاب نمایند. امید است این کار باعث بهبود کیفیت مشاغل و جلوگیری از هدر رفت توانایی های بالقوه این کشور باشد.

تمامی رشته ها
تمای دوره ها
همه موارد