مجتمع آموزشی مهرگان مجهزترین مرکز تخصصی آموزش نرم افزارهای مهندسی در اصفهان

موسسه مهرگان در حال حاضر بزرگترين مركز آموزشی نرم افزارهاي مهندسی در استان اصفهان و رتبه دوم در ايران را دارا می باشد. فضايي در حدود 1400 متر مربع و 16 سايت مجهز كامپيوتري از امكانات اين موسسه است.