برنامه زمانی دروه آمادگی آزمون پایه 3 محاسبات (تحلیل و خاک و پی)
طول دوره:
35 ساعت
شهریه:
26,000,000 ریال
نوع آموزش:
TPH
پیش نیاز:
ندارد
مدرک پایان دوره:
گواهی حضور در دوره
مدرک بین المللی:
گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای
آمادگی آزمون پایه 3 محاسبات (تحلیل و خاک و پی)

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود

روز