برنامه زمانی دروه (ترم اول) مقدمات طراحی معماری
طول دوره:
30 ساعت
شهریه:
16,000,000 ریال
نوع آموزش:
TPH
مدرک پایان دوره:
ندارد
مدرک بین المللی:
ندارد
(ترم اول) مقدمات طراحی معماری

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود

روز