برنامه زمانی دروه اصول طراحی فنی ساختمان
طول دوره:
30 ساعت
شهریه:
20,000,000 ریال
نوع آموزش:
TPH
مدرک پایان دوره:
ندارد
مدرک بین المللی:
ندارد
اصول طراحی فنی ساختمان

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود

روز