برنامه زمانی دروه (ترم سوم) شیت بندی و ارائه طرح
طول دوره:
30 ساعت
شهریه:
16,000,000 ریال
نوع آموزش:
TPH
پیش نیاز:
مدرک پایان دوره:
ندارد
مدرک بین المللی:
ندارد
(ترم سوم) شیت بندی و ارائه طرح

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود

روز