برنامه زمانی دروه (ترم اول) اسکیس و راندو پیشرفته
طول دوره:
30 ساعت
شهریه:
16,000,000 ریال
نوع آموزش:
عملی
مدرک پایان دوره:
گواهی حضور در دوره
مدرک بین المللی:
گواهی حضور در دوره
(ترم اول) اسکیس و راندو پیشرفته

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود

روز