برنامه زمانی دروه طراحی گرافیک جامع
طول دوره:
280 ساعت
شهریه:
250,000,000 ریال
نوع آموزش:
TPH
پیش نیاز:
ندارد
مدرک پایان دوره:
گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی:
تاییدیه فنی و حرفه ای
طراحی گرافیک جامع

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود

روز
دوره های مرتبط :

درباره دوره جامع طراحی گرافیک:

     گرافیک، هنر انتقال (ارتباط) دادن یک پیام از طریق تصویر که براساس یک سفارش متولد می شود

و طراح گرافیک کسی است که در این میان با تجزیه، تحلیل و ترکیب عناصر تصویری در چارچوبی از اصول و قواعد و با تکیه بر سازگاری پیام، این خلق مهم را سرپرستی می کند.

ما باور داریم که طراحی دگرگون شونده است و با دانستن اینکه جوانان امروزی رهبران فردا خواهند بود، آگاهی بخشی زود هنگام در مورد طراحی گرافیک به عنوان یک حوزه تخصصی کارساز را در راستای اهداف خود قرار داده ایم.

توجه خاص بر آموزش و تربیت هنرجویان جوان با تدریس مفاهیم بنیادین نظری و عملی در قالب “دوره های تخصصی طراحی گرافیک” جهت ایجاد فرصت برای کشف استعدادها و خلاقیت و آماده سازی آنان برای ورود به عرصه های حرفه ای کار، اهداف این دوره را تعیین میکنند.

 

عناوین آموزشی دوره جامع طراحی گرافیک:

ترم اول :

طراحی پایه، مبانی دیزاین و سواد بصری (۴۰ ساعت) - فتوشاپ (۴۰ ساعت)

 

ترم دوم :

در جست و جوی فرم و نشانه، تحلیل فرم و نمادشناسی (۴۰ ساعت) - ایلستریتور (۴۰ ساعت)

 

ترم سوم :

طراحی نشانه نوشتاری و معانی حروف (۴۰ ساعت) - مبانی صفحه آرائی و ایندیزاین (۲۰ ساعت)

 

ترم چهارم :

طراحی پوستر (۴۰ ساعت) - پایان نامه