برنامه زمانی دروه آموزش کاربری Microsoft Project Server 2019
طول دوره:
36 ساعت
شهریه:
30,000,000 ریال
نوع آموزش:
TPH
مدرک پایان دوره:
تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی:
گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای
آموزش کاربری Microsoft Project Server 2019

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود

روز
دوره های مرتبط :

Microsoft Project Server چیست و چه کاربردی دارد؟

اهداف دوره

پس از گذراندن این دوره شما قادر خواهید بود که :

 • مفهوم Project server و تفاوتهای این نسخه با نسخه های قبل را توصیف کنید
 • حساب کاربری ورود به Microsoft Project Server 2019 ایجاد کنید
 • درMSP Professional 2019یا در مرکز پروژه ها ، پروژه تعریف کرده و آنرا منتشر نمایید
 • پروژه های موجود خود را به Project Server منتقل کنید
 • منابع سازمانی تعریف کنید
 • منابع سازمانی را با منابع محلی جایگزین کنید
 • از تخصیص ها و در دسترس بودن منابع گزارش تهیه کنید
 • از گردش کاری ها استفاده کنید
 • به عنوان اعضای تیم پروژه وظایف خود را بروز رسانی کرده و آنها را برای مدیر پروژه ارسال کنید
 • به عنوان مدیر پروژه وظایف بروز رسانی شده را تایید یا رد کنید
 • از نما ها برای گزارش گیری روی داده های سازمانی استفاده کنید
 • سایت های پروژه ها را ایجاد کنید
 • از تایم شیت ها برای مدیریت وظایف در پروژه ها و برای افراد استفاده کنید

مخاطبین دوره

اعضای تیم پروژه ، مدیران پروژه ، مدیران منابع سازمان،کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه ، مدیران میانی سازمانها

پیش نیاز های دوره

آشنایی با مفاهیم مدیریت پروژه ، آشنایی و تسلط بر نرم افزارMSP