برنامه زمانی دروه آموزش كارشناس تضمين كيفيت
طول دوره:
24 ساعت
شهریه:
34,000,000 ریال
نوع آموزش:
TPH
پیش نیاز:
مدرک پایان دوره:
گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی:
ندارد
آموزش كارشناس تضمين كيفيت

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود

روز
دوره های مرتبط :

كارشناس تضمین كیفیت چیست و چه کاربردی دارد؟

 scm

كارشناس تضمین كیفیت چیست؟

كارشناس تضمين كيفيت شغلي است در حوزه مديريت، صنايع و شايستگي هايي از قبيل تعيين خواسته هاي مشتري، تعيين اهداف كيفيت، مديريت فرآيند مشتري، انجام مميزي و بهبود محصول را دارا مي باشد. كارشناس تضمين كيفيت با مشاغلي نظير مدير مميزي ها، مدير كارخانه، مدير توليد و مدير عامل در ارتباط است. كارشناس تضمين كيفيت كسي است كه علاوه بر مهارت توانايي هاي عمومي، بتواند از عهده برنامه ريزي مميزي داخلي و تعيين آنها، جمع بندي عمليات مميزي، نظارت كلي بر مسائل مشتريان و پيمانکاران، برقراري ارتباطات برون سازماني، فراهم كردن زمينه هاي نمونهگيري و كنترل سوابق كيفيت و ايجاد هماهنگي هاي لازم برآيد

از مهمترين ويژگي هاي دوره كارشناس تضمين كيفيت مي‌توان به موارد زير اشاره نمود :

 • آشنايي با الگوهاي بازار، اركان بازار )ساختار، رفتار، عملکرد بازار(، انتظارات مشتريان در خصوص ويژگي محصول و خدمات مورد انتظار مشتري
 • توانايي در تعيين الگوي بازار براي يک محصول نمونه و تعيين انتظارات مشتريان در خصوص يک محصول نمونه با مطالعاتي ميداني
 • تهيه ماموريت و چشم انداز يک سازمان نمونه، اهداف كيفيت و برنامه ريزي يک هدف كيفيت
 • آشنايي با عوامل موثر بر كيفيت محصول، بهبود سيستم ها و روش ها، توسعه منابع انساني، توسعه زيرساخت ها و بهبود خدمات
 • جمع بندي و تحليل نتيجه مميزي و تعيين فرصت هاي بهبود با استفاده از نتايج يک مميز

مخاطبین دوره

مديران و كارشناسان تضمين كيفيت- دانشجويان و فارغ التحصیلان تمامي رشته ها

فواید دوره

 • درک سيستم و عملکرد سيستمي در سازمان
 • اجراي اصول مستندسازي سيستم هاي مديريتي
 • طرح اهداف كيفي سازمان و ترسيم نقشه راه جهت دستيابي به اهداف مورد نظر
 • تهيه چارت سازماني و تفکيک مسئوليت ها و تدوين شرح مسئوليت ها و اختيارات براي پست هاي سازماني
 • طراحي و اجراي سيستم هاي ارتباطي درون سازماني
 • استقرار و اجراي سيستم هاي مديريت كيفيت در سازمان ها

آموزش كارشناس تضمین كیفیت در مهرگان

مجتمع آموزشی مهرگان پیشرو در تدریس تکنیک های مختلف مدیریت، با بهره‌گیری از اساتید خبره و روش‌های به روز تدریس، دوره كارشناس تضمین كیفیت در اصفهان را برگزار ‌می‌کند. در طی برگزاری کلاس‌ها علاوه بر مرور دانش‌ها پایه مدیریتی، شما تحت آموزش تخصصی و پروژه محور و به صورت کاربردی قرار ‌می‌گیرید به صورتی که پس از اتمام دوره شما کاملا به مباحث و تکنیک‌های آموزشكارشناس تضمین كیفیت تسلط پیدا کرده و مانند یک مدیر حرفه‌ای شروع به ایجاد و توسعه کارخود نمایید. در پایان دوره می‌توانید نسبت به اخذ مدرک قابل ترجمه یا مدرک فنی حرفه ای اقدام نمایید.