برنامه زمانی دروه محاسبه ضريب اثربخشي تجهيزاتOEE
طول دوره:
4 ساعت
شهریه:
7,000,000 ریال
نوع آموزش:
TPH
پیش نیاز:
مدرک پایان دوره:
گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی:
ندارد
محاسبه ضريب اثربخشي تجهيزاتOEE

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود

روز
دوره های مرتبط :

تعیین ضریب اثربخشی تجهیزات OEE چیست و چه کاربردی دارد؟

 scm

تعیین ضریب اثربخشی تجهیزات OEE چیست؟

اثربخشي كلي تجهيزات كه به اختصار OEE (Overall Equipment Effectiveness) گفته ميشود، اولين بار در ژاپن و براي صنعت قطعه سازي ابداع گرديد. در دهه 1980 با راهيابي نت بهره ور فراگير TPM به آمريکا شاخص OEE نيز به عنوان يکي از معيارهاي مهم در نگهداري و تعميرات مورد استفاده قرار گرفت. شاخص اثربخشي كلي تجهيز OEE در ابتدا يکي از شاخص هاي نگهداري و تعميرات پيشرو است كه نياز به بهبود در مسير حركت را نشان مي دهد؛ سپس به يک شاخص پسرو تبديل ميشود كه بگويد آيا كار درست انجام شده است يا نه . اين شاخص يکي از مهمترين شاخص هاي عملکردي در تجهيزات توليدي و روشي براي تحليل عملکرد ماشين يا قطعه اي از تجهيز، در مقايسه با عملکرد ايده آل آن در طول توليد ميباشد. به عنوان يک ابزار توليد ناب، شاخص OEE روش تفکر، برنامه ريزي و اجراي توليدكنندگان را مشخص مي سازد و پتانسيل واقعي سازمان و همچنين ضررهايي كه قابليت تبديل به ارزش دارند را به سادگي آشکار ميسازد .

با بهينه سازي شاخص اثربخشي كلي تجهيز OEE ميتوان ظرفيت را افزايش، هزينه ها را كاهش، كيفيت را بهبود و يا اثربخشي در خطوط توليدي را افزايش داد. نمايش ميزان اثربخشي كلي تجهيز در منطقهاي كه براي تمام پرسنل سازمان قابل رؤيت باشد، تکنيک انگيزشي عالي اي براي آنها خواهد بود. با پيادهسازي اقداماتي در جهت افزايش درک نحوه فعاليت آنها در به كارگيري تجهيزات، سرعت و كيفيت توليد، افزايش تلاش كاركنان براي بهبود مقدار شاخص دور از انتظار نخواهد بود

مخاطبین دوره

مديران و كارشناسان نگهداري تعميرات و تضمين كيفيت-دانشجويان و فارغ التحصيلان مهندسي صنايع و مهندسي مکانيک

فواید دوره

  • آشنايي با اصول و مباني شاخص اثر بخشي كلي تجهيزات
  • نحوه پياده سازي شاخص اثر بخشي كلي تجهيزات در سازمان
  • معرفي شاخص هاي ديگر و مرتبط با كارائي تجهيزات سازمان
  • چگونگي محاسبه شاخص اثر بخشي كلي تجهيزات براي چند تجهيز و كارخانه

دوره تعیین ضریب اثربخشی تجهیزات OEE در مهرگان

مجتمع آموزشی مهرگان پیشرو در تدریس تکنیک های مختلف مدیریت، با بهره‌گیری از اساتید خبره و روش‌های به روز تدریس، دوره تعیین ضریب اثربخشی تجهیزات OEEدر اصفهان را برگزار ‌می‌کند. در طی برگزاری کلاس‌ها علاوه بر مرور دانش‌ها پایه مدیریتی، شما تحت آموزش تخصصی و پروژه محور و به صورت کاربردی قرار ‌می‌گیرید به صورتی که پس از اتمام دوره شما کاملا به مباحث و تکنیک‌های OEE تسلط پیدا کرده و مانند یک مدیر حرفه‌ای شروع به ایجاد و توسعه کارخود نمایید. در پایان دوره می‌توانید نسبت به اخذ مدرک قابل ترجمه یا مدرک فنی حرفه ای اقدام نمایید.