برنامه زمانی دروه استاندارد 10015-2019
طول دوره:
8 ساعت
شهریه:
14,000,000 ریال
نوع آموزش:
TPH
پیش نیاز:
مدرک پایان دوره:
گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی:
ندارد
استاندارد 10015-2019

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود

روز
دوره های مرتبط :

استاندارد 2019 - 10015 چیست و چه کاربردی دارد؟

 scm

استاندارد 2019 - 10015 چیست؟

ايزو ISO10015:2019 نسخه ويرايش شده از ايزو 10015 ويرايش 1999 بوده و در سال 2019 بعد از يک بازنگري در سازمانها كاربرد دارد » توسعه كاركنان « و » مديريت شايستگي « مجدد منتشر شده و در زمينه مفاهيم . خطوط راهنماي ISO10015:2019 در در سازمانها و شركتها فارغ از ابعاد يا نوع فعاليت و صنعت آنها كاربرد دارد. اين خطوط راهنما گرچه مسيري براي ايجاد، پيادهسازي، نگهداري و بهبود سيستمهاي مديريت شايستگي و توسعه كاركنان بدست ميدهد، اما قابليت صدور گواهي رسمي و تحت اعتبار )اكرديته( را ندارد . قبل از آنکه به جزئيات اين خطوط راهنما در ايزو ISO10015:2019 بپردازيم، نکاتي درباره لزوم پرداختن به مديريت شايستگي و توسعه كاركنان را مرور ميكنيم

  • اهميت مديريت شايستگي و توسعه كاركنان
  • وجود افراد )پرسنل( در تمام سازمانها امري ضروري است و عملکرد بهينه سازمانها به نحوه استفاده از صلاحيتها و شايستگيهاي افراد در محل كار بستگي دارد. موفقيت سازمانها مستلزم مديريت شايستگي و توسعه افراد در سطح سازماني، تيمي، گروهي و فردي است . بديهي است كه مديريت شايستگي و توسعه افراد با يکديگر ارتباط دارند و توسعه افراد بخشي از مديريت شايستگي است و افراد شايسته نيازمند توسعه هستند. اين دو ساختار، ارتباطي دروني با هم دارند و از بسياري جهات جدانشدني و غيرقابل تفکيک هستند . به كارگيري فرآيندهاي برنامه ريزي شده و منظم براي مديريت شايستگي و توسعه افراد، كمک شاياني به سازمانها ميكند تا بتوانند تواناييهاي خود را بهبود بخشند، مسير راهبردي خود را طي كنند و به نتايج مورد نظر برسند. بنابراين مديريت شايستگي در افزايش تواناييهاي سازمان در ايجاد و ارائه ارزش از اهميت بسزايي برخوردار است

مخاطبین دوره

مديران و كارشناسان آموزش –منابع انساني –تضمين كيفيت - دانشجويان و فارغ التحصيلان مهندسي صنايع

فواید دوره

در دوره ايزو 10015 شما با الزامات استاندارد، نحوه اجراي استاندارد در سازمان و اصول نيازسنجي، برنامه ريزي و ارزيابي اثربخشي آموزش ها و مدل شايستگي كاركنان آشنا مي شويد

آموزش استاندارد 2019 - 10015 در مهرگان

مجتمع آموزشی مهرگان پیشرو در تدریس تکنیک های مختلف مدیریت، با بهره‌گیری از اساتید خبره و روش‌های به روز تدریس، دوره استاندارد 2019 - 10015 در اصفهان را برگزار ‌می‌کند. در طی برگزاری کلاس‌ها علاوه بر مرور دانش‌ها پایه مدیریتی، شما تحت آموزش تخصصی و پروژه محور و به صورت کاربردی قرار ‌می‌گیرید به صورتی که پس از اتمام استاندارد 2019 - 10015 دوره شما کاملا به مباحث و تکنیک‌های تسلط پیدا کرده و مانند یک مدیر حرفه‌ای شروع به ایجاد و توسعه کارخود نمایید. در پایان دوره می‌توانید نسبت به اخذ مدرک قابل ترجمه یا مدرک فنی حرفه ای اقدام نمایید.