برنامه زمانی دروه حسابداری پایه
طول دوره:
50 ساعت
شهریه:
50,000,000 ریال
نوع آموزش:
TPH
پیش نیاز:
مدرک پایان دوره:
تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی:
تاییدیه فنی و حرفه ای

کد دوره 6225

روز های برگزاری

یک شنبه ها 16 الی 20

سه شنبه ها 16 الی 20

تاریخ شروع:1402/03/21

شهریه:50,000,000 ریال

حسابداری پایه

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

روز
دوره های مرتبط :