برنامه زمانی دروه ProfiBus
طول دوره:
24 ساعت
شهریه:
24,000,000 ریال
نوع آموزش:
TPH
پیش نیاز:
ندارد
مدرک پایان دوره:
تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی:
گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای
ProfiBus

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود

روز

PROFIBUS چیست و چه کاربردی دارد؟

PROFIBUS

PROFIBUSچیست؟

پرفیباس PROFIBUS به معنای گذرگاه حوزه فرایند، استانداردی در فناوری خودکارسازی برای ارتباطات در گذرگاه سطح کارگاه است. پروفیباس در سال ۱۳۶۸ توسط اداره آموزش و تحقیقات آلمان ابداع شد و توسط شرکت زیمنس به کار گرفته شد. این استاندارد به صورت آزاد به عنوان جزیی از استاندارد IEC 61158 انتشار یافته است

انواع پروفی باسها

  • Profibus FMS: نوع اولیه پروفیباس

  • Profibus DP: پرکاربردترین نوع پروفیباس

  • Profibus PA: برای محیط‌های خطرناک